E10 slecht voor bladblazers en buitenboordmotoren

Niet alleen honderdduizenden autobezitters moeten uitkijken dat ze geen E10 benzine in hun tank gooien, ook eigenaren van onder andere bladblazers, heggenscharen, buitenboordmotoren, grasmaaiers en kettingzagen moeten voorkomen dat deze brandstof gebruikt wordt. Het sloopt hun apparaat.

Aan de nieuwe ’groene benzine’, die gunstig is voor het klimaat en de plaats in heeft genomen van de Euro 95 E5, is in plaats van 5 procent bio-ethanol 10 procent alcohol toegevoegd. Daardoor is die veel minder lang houdbaar. Na maanden is deze brandstof bedorven en veranderd in een drabbige substantie die onderdelen van de motor vernietigt.

„Het is vooral een probleem voor apparaten die een paar keer in een bepaald seizoen worden gebruikt en dan voor een paar maanden worden weggezet, zoals grasmaaiers en bladblazers”, zegt Tom Huyskens van de Bovag. „Als deze apparaten dan na lang stil te hebben gestaan weer aan de praat moeten worden gebracht met E10 in de tank kom je van een koude kermis thuis. Dan hapert het of start helemaal niet meer, omdat het is vastgelopen in de drab.”

Waarschuwing
Bovag en brancheorganisatie Cumela (voor ondernemers in groen, grond en infra) waarschuwen goed op te letten wat er in de tank wordt gegooid. „Neem het zekere voor het onzekere; als je voorheen altijd E5 gebruikte, ga dan nu voor de wat duurdere premiumbenzines”, zegt Huyskens. „Daar heb je namelijk geen problemen mee. En als je niet zeker weet wat er nu in de tank zit, haal de E10 er dan uit voordat je de grasmachine of buitenboordmotor voor een paar maanden wegzet.”
„Tien procent alcohol vreet de boel weg, helemaal bij kleine machines waar rubber ook vaak nog eens is vervangen door karton”, zegt monteur Peter de Jong van Reekers Tuinmachines in Geesteren.

E10: kan dat in elke auto?

Vanaf 1 oktober kunt u E10 tanken. Dit is benzine aangelengd met 10% bio-ethanol. Beter voor het milieu, maar niet geschikt voor alle auto’s. Hoe weet u of uw auto wel geschikt is?

De brandstof die u nu tankt, Euro 95 of E5, heeft maximaal 5% bio-ethanol. In E10 zit dubbel zo veel bio-ethanol. E5 en E10 zijn nieuwe benamingen voor benzine die door heel Europa worden gevoerd.

Waarom bio-ethanol?
Auto’s die rijden op E10 stoten gemiddeld 2% minder CO2 uit, dus beter voor het milieu. E10 is een stap naar een groenere brandstof. In reguliere benzine wordt sinds een aantal jaar steeds meer bio-ethanol toegevoegd.

Waar en hoeveel gaat E10 kosten?
Tankstations die meer dan twee benzineproducten aanbieden, moeten verplicht E10 verkopen. De ‘pomp in het dorp’ die maar één brandstofproduct aanbiedt, hoeft dat niet. De prijs van een liter is nog niet bekend, maar zal gelijk of iets lager zijn dan een liter Euro 95. Het verbruik van E10 is iets hoger, twee procent, dus onder de streep kunt u iets meer kwijt zijn.

Wat is het verschil met Euro 95 en 98?
Ziet u nu bij de pomp Euro 95 of 98 staan? Dan zegt dat niets over de hoeveelheid ethanol. “95 of 98 is het octaangetal ofwel de klopvastheid van benzine”, zegt Erik de Vries van NOVE, de brancheorganisatie voor onafhankelijke pomphouders. In theorie zijn er straks vier soorten benzine: Euro 95 en 98 met 5% of 10% bio-ethanol. Euro 98 wordt vooral getankt door automobilisten met een dure auto, omdat het beter is voor die motoren.

Niet geschikt voor oude auto’s
Bert de Boer van de FEHAC, de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, zegt dat E10 niet voor alle auto’s geschikt is. Het gaat om 770.000 auto’s van voor 2000, maar ook sommige types van na 2000. Zij kunnen slecht omgaan met 10% ethanol. Rubbers en leidingen kunnen poreus worden waardoor deze gaan lekken. Daarnaast is de houdbaarheid van E10 beperkt. “Als je je auto een tijdje laat staan verandert de E10 in rommel door een chemische reactie. De tank kan gaan roesten en dan kan je niet meer rijden.” De Boer raadt mensen met oude auto’s aan om ethanolvrije benzine te tanken, zoals Super Plus 98 of een premium benzine.

Check of uw auto geschikt is
Autobedrijf de Rooy adviseert zijn klanten contact op te nemen of om op e10check.nl te controleren of hun auto geschikt is voor E10. Komt u er niet uit? Kijk dan in het boekje van uw auto, kijk of er een benzinesticker bij de tankdop zit of neem contact op met een merkgarage. Bij benzinepompen hangen posters om automobilisten te informeren.
Radar heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd hoe het kan dat er zo weinig publieksvoorlichting is voor E10. Een woordvoerder verwijst naar Rijksoverheid.nl en sociale media voor informatie.

Twaalf weetjes over waterstof

Wat is waterstof en hoe wordt het gemaakt? Dat, en meer leest u hieronder in twaalf weetjes over waterstof.

Wat is waterstof?
Waterstof is het eerste scheikundige element uit het periodiek systeem. Het heeft het symbool H afgeleid van Hydrogenium: van het Griekse hydor (water) en genes (scheppen/maken). Vrij vertaald betekent waterstof dus ‘watermaker’. Losse atomen waterstof (H) komen nauwelijks voor, doordat ze zich snel verbinden met andere atomen. Als twee waterstofelementen zich verbinden, ontstaat een twee-atomige molecule: diwaterstof ofwel waterstofgas. Als we het vandaag de dag (en hier) hebben over waterstof, bedoelen we daarmee waterstofgas: H2.

Waar zit waterstof?
Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal. Daar zijn negentig procent van de atomen waterstofatomen. Ook sterren bestaan voor het grootste deel uit waterstof. Op aarde zit een groot deel van de waterstof in water: H2O – twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Waterstof komt ook voor in veel organische verbindingen. En in fossiele brandstoffen, maar dan in combinatie met koolstof (C).

Wat zijn de eigenschappen van waterstof?
Als gas (H2) is waterstof kleurloos, reukloos, smaakloos, niet radioactief, niet giftig en heeft het een hoge verbrandingswaarde. Waterstof is een extreem licht gas, veertien keer lichter dan lucht.

Hoe maak je waterstof?
Omdat waterstof op aarde voorkomt in verbindingen, moet eerst iets gebeuren om deze te ‘ontbinden’ en zo waterstofgas te krijgen. De eerste methode is elektrolyse: een proces waarbij je water (H2O) onder stroom zet en zo water omzet in zuurstof (O) en waterstofgas (H2). Waterstof is ook te maken via thermochemische processen, bijvoorbeeld het omzetten van fossiele brandstoffen, waarbij koolwaterstoffen gesplitst worden in koolstof (C) en waterstof. Tot slot is waterstof te verkrijgen via biochemische omzetting van biomassa en bijvoorbeeld van algen.

Hoe wordt waterstof energie?
Waterstof is geen energiebron, wel een energiedrager. Om er een elektromotor (bijvoorbeeld in een auto) op te kunnen laten draaien, is een brandstofcel nodig die waterstof omzet in elektriciteit. Daarbij vindt omzetting van waterstof en zuurstof plaats in ionen: deeltjes die geladen zijn. Die reactie wekt elektriciteit op voor de aandrijving van een elektrische installatie of motor. Het restproduct is waterdamp. Een andere mogelijkheid is een op waterstof aangepaste verbrandingsmotor.

Waarvoor is waterstof te gebruiken?
Vandaag de dag is waterstof op grote schaal in gebruik als grondstof in de chemische industrie – voor bijvoorbeeld ammoniak en bepaalde kunststoffen – en in raffinaderijen. Waterstof is verder een (potentiële) brandstof voor alle vormen van transport: via weg, water, lucht en spoor. In het algemeen is het bij uitstek geschikt voor elektrische toepassingen die het niet redden met batterijen. In de industrie is het een interessante optie voor processen die hoge temperaturen vereisen. Huishoudens kunnen het in de toekomst, via netwerken op wijkniveau, mogelijk gaan gebruiken voor warmte.

Is waterstof een schone brandstof?
Als het gaat om het gebruik in een brandstofcel om elektriciteit te maken, is waterstof in alle gevallen volledig schoon. Daarbij is er geen emissie, behalve van schone waterdamp. Gaat het om hoe schoon de productie van waterstof is, dan hangt dat af van de herkomst van die waterstof. Vandaar het onderscheid tussen ‘groene’ waterstof (uit elektrolyse met duurzame elektriciteit van wind, zon of water) en ‘grijze’ waterstof (uit fossiele brandstof); bij de laatste komt CO2 vrij. Dan is er nog een ‘blauwe’ variant. Hierbij gaat de vrijgekomen CO2 permanent in opslag, in bijvoorbeeld lege gasvelden op zee, waardoor de zo verkregen waterstof klimaatneutraal is. Het restproduct bij verbranding is dus wel in alle gevallen schoon.

Hoe sla je waterstof op?
Het mooie van waterstof is dát je het kunt opslaan. In grote hoeveelheden en voor langere tijd. Bij wind- en zonnestroom is dat nog altijd lastig. Opslaan gebeurt in tanks, als samengeperst gas of – flink gekoeld en geïsoleerd – als vloeistof. Het wordt ook als gecomprimeerd gas ondergronds opgeslagen, bijvoorbeeld in zoutgrotten en in lege olie- en gasvelden.

Hoe is waterstof te transporteren?
Net zoals bij opslag vindt vervoer van waterstof plaats in samengeperste of vloeibare vorm, in tanks. In de industrie bestaan al leidingnetwerken voor waterstof. In de toekomst is waterstof via het bestaande aardgasnetwerk mogelijk ook te transporteren naar woningen en bedrijven. Hiervoor loopt al een aantal proeven.

Wat kost waterstof?
Er zijn veel factoren die de kosten en daarmee de prijs van waterstof bepalen. Denk aan de kosten voor productie, de prijs van (groene, grijze of blauwe) elektriciteit en van aardgas, investeringen in installaties, opslag en distributie. Ook het klimaatbeleid speelt een rol. Uiteindelijk zal waterstof moeten kunnen concurreren met andere energiebronnen. Daarvoor is grootschalige productie nodig. Naar verwachting zal dat nog zeker tot 2030 duren.
‘Aan de pomp’ kost een kilo waterstof nu ongeveer tien euro. De prijs per kilometer voor een personenauto is daarmee om en nabij de tien cent, nagenoeg gelijk aan de gemiddelde brandstofkosten van een auto op benzine of diesel. De verwachting is dat de prijs aan de pomp door schaalvergroting flink zal dalen.

Is waterstof gevaarlijk?
Waterstof is brandbaar, maar uitsluitend na het in de juiste verhouding mengen met zuurstof en als er dan ook nog eens een vlam bij komt. Bovendien is waterstof een vluchtig gas; het stijgt met twintig meter per seconde. Neem een auto met een waterstoftank. Mocht er een gat in die tank komen, dan zit de waterstof al hoog in de lucht voordat het met zuurstof is gemengd waardoor het kan branden. Mocht er ook een vlam bij komen, dan zal de waterstof door de hoge druk de vlam als het ware ‘uitblazen’. Dit alles neemt niet weg dat voor bewerking, opslag en transport van waterstof – net zoals bij benzine, diesel en aardgas – allerlei voorschriften bestaan om de veiligheid te garanderen.

Is er genoeg waterstof?
De vraag of waterstof ooit opraakt is in feite gelijk aan de vraag of het heelal ooit zal verdwijnen. Inclusief de sterren en de zon, die ook voor negentig procent uit waterstof bestaan. Dat zal nog miljarden jaren duren. Nog los van het feit dat we niet weten hoe groot het heelal is. Dat waterstof zal opraken is overigens niet alleen daarom onwaarschijnlijk. Waterstof is namelijk behalve uit water – dat op aarde in overvloed aanwezig is – te winnen uit allerlei andere stoffen. Bovendien is de verbranding van waterstof circulair: het element (H) wordt weer water (H2O). Waterstof is kortom onuitputtelijk.

Michelin gaat autoband zonder lucht testen

Bandenfabrikant Michelin heeft een autoband gepresenteerd zonder lucht erin. Het bedrijf gaat prototypes van de band nog dit jaar testen, samen met General Motors. De planning is nu dat de banden in 2024 te koop zijn, zodat consumenten ze onder hun auto kunnen laten leggen.

De nieuwe band is een opvallende verschijning. Bekijk hem vanaf de zijkant en je kijkt er dwars doorheen, zo is te zien op vrijgegeven foto’s. Dat komt doordat de Uptis (Unique Punctureproof Tire System)-band is opgebouwd uit een groot aantal rubberen structuren – spaken, of ribben – die in radiale richting (van binnen naar buiten) de velg verbinden met een buitenring van rubber.

Als een auto op deze band staat, dan zorgt de gezamenlijke stijfheid van een aantal van die ‘spaken’ voor de benodigde demping. Dat werkt dus heel anders dan de traditionele autoband, waarbij de demping komt van luchtdruk (en een beetje van het vervormende rubber van de band).

Concept
De getoonde band is de invulling van het Michelin VISION concept, dat de bandenfabrikant in 2017 lanceerde. Was dat nog een band in de categorie ‘concept’, met de Uptis lijkt Michelin een stapje dichter bij een band te zijn gekomen die in grote aantallen geproduceerd kan worden.

Maar waarom zou je eigenlijk iets willen veranderen aan de huidige autoband? Dat is immers een prima functionerend ding. Leg hem om een velg, pomp er lucht in en je auto rijdt heerlijk comfortabel over de weg.

Nadelen
Dat klopt allemaal wel, maar Michelin denkt toch dat het beter kan. Luchtbanden hebben namelijk een aantal nadelen, zegt het bedrijf in een persbericht. Banden op lucht kunnen bij hoge snelheid kapotgaan, de gevreesde klapband. De nieuwe band heeft hier geen last van. Rijd je ermee over een spijker of een stuk glas, dan krijg je geen lekke band.

Luchtbanden hebben verder als nadeel dat ze bij verkeerd gebruik (te lage of te hoge bandenspanning, of niet goed uitlijnen van wielen) te snel slijten, of onregelmatig, waardoor ze te vroeg moeten worden afgedankt. Dit gaat volgens Michelin niet om kleine aantallen; wereldwijd zouden 200 miljoen banden te vroeg naar de vuilstort moeten vanwege te snelle slijtage.

Besparen op grondstoffen
Aan de Uptis-band valt niets verkeerd in te stellen; die leg je onder je auto en je kunt hem gebruiken. Zijn rijgedrag hangt volledig af van de vorm en het rubber dat de fabrikant erin heeft gestopt. Hij hoeft pas vervangen te worden als hij echt het einde van zijn levensduur heeft bereikt, in tegenstelling tot de huidige banden, die door verkeerd gebruik eerder vervangen moeten worden. Michelin verwacht hierdoor fors op grondstoffen te kunnen besparen.

Testen
Voordat het zover is, zal het bedrijf nog heel wat moeten testen. Daarmee begint het al dit jaar, kondigt het aan. Samen met General Motors gaat Michelin in de Amerikaanse (auto)staat Michigan prototypes van de Uptis-band testen, met Chevrolet Bolts.

Volgens de lokale nieuwssite The Detroit News, is dat een goede plek om de nieuwe band te testen, met zijn vele gaten in de weg. ‘Lekke banden komen vaker voor op wegen met veel kuilen en gaten.’

Nachtblindheid

Sommige mensen hebben een hekel aan rijden in het donker, omdat ze niet alles zien of pas heel laat zien. Hoe herken je nachtblindheid? En wat kun je er tegen doen?

Wat is nachtblindheid?
In het netvlies liggen twee soorten cellen: kegeltjes en staafjes. De kegeltjes gebruiken we als het licht is. Ze zorgen ervoor dat we scherp zien en kleuren kunnen onderscheiden. In het donker doen de kegeltjes vrijwel niets en gebruiken we de staafjes. Met de staafjes kunnen we geen kleuren onderscheiden. Daarom zien we in het donker alles grijs. De staafjes vangen zo veel mogelijk licht om toch zoveel mogelijk te kunnen zien. Nachtblindheid ontstaat als de lichtgevoelige staafjes in het netvlies niet goed werken.

Zo herken je nachtblindheid

 • Bij nachtblindheid zie je niets, of bijna niets, in het donker terwijl je bij voldoende licht wel prima kunt zien.
 • Kom je uit een helder verlichte ruimte en heb je moeite om te wennen aan het donker dan ben je waarschijnlijk nachtblind.
 • Ben je nachtblind dan heb je dat aan beide ogen. Heb je het aan één oog, dan wijst dat op een mogelijke oogziekte.

Oorzaken van nachtblindheid
Nachtblindheid kan een erfelijke oorzaak hebben. De meest voorkomende vorm van erfelijke nachtblindheid ontstaat door retinitis pigmentosa. Dit is een verzamelnaam voor een grote groep erfelijke ziekten aan het netvlies. Bij retinitis pigmentosa gaan de staafjes en de kegeltjes in het netvlies langzaam ten gronde. De achteruitgang van de staafjes leidt tot nachtblindheid. Deze vorm van erfelijke nachtblindheid komt bij ongeveer 1 op de 3.500 mensen voor.

De niet-erfelijke variant houdt vaak verband met gebrek aan vitamine A. Verder staan onze ogen vaak bloot aan kunstlicht, ook overdag (op kantoren en scholen, computerschermen). Daarvan worden onze ogen moe en overgevoelig. Duisternis op z’n tijd is juist goed om onze ogen actief te houden. Het activeert de staafjes, waardoor nachtblindheid minder kans krijgt.

Dit kun je tegen nachtblindheid doen

 • Nachtblindheid en verkeer zijn een slechte combinatie. Het is uiteraard verstandig om bij nachtblindheid niet in het (half)donker te gaan autorijden.
 • De nachtzichtbril kan het zicht in het donker verbeteren. Hij heeft gele glazen die contrasten duidelijker maken en fel licht dimmen. Als je deze bril draagt wordt het zicht scherper.
 • Een gebrek aan vitamine A kan nachtblindheid veroorzaken. Gezonde voeding in combinatie met een voedingssupplement is dan een goede behandeling van nachtblindheid.
 • Nachtblindheid is niet te voorkomen wanneer het de erfelijke variant (zie hieronder) betreft.
 • Het risico op de niet-erfelijke variant van nachtblindheid kan wel worden beperkt. Goede, gevarieerde voeding en de ogen rust geven, kunnen helpen om niet-erfelijke nachtblindheid te voorkomen.
 • Komt de nachtblindheid door een onbehandelde bijziendheid, dan biedt de juiste bril de oplossing.
 • Bij staar kan een nieuwe lens de klachten laten verdwijnen.
 • Bij glaucoom kunnen andere medicijnen de nachtblindheid soms behandelen en verminderen.
 • Het is bij nachtblindheid belangrijk om regelmatig naar de oogarts te gaan om de ogen te laten controleren.

Beperk smartphonegebruik in verkeer

Smartphonegebruik in het verkeer moet tot een minimum worden beperkt, omdat het een risico oplevert voor de verkeersveiligheid. Jaarlijks leidt smartphonegebruik in het Nederlandse verkeer tot enkele tientallen doden en honderden gewonden. Het totaal verbieden van bellen of bediening van apparatuur is niet uitvoerbaar. Goed omgaan met de smartphone in de auto en andere zaken die kunnen afleiden, is daarom eigen verantwoordelijkheid.

Enkele tips en adviezen:

 • Zet je mobiel op ‘niet storen’. Kijk hier voor iPhone en hier voor Android-toestellen, of gebruik een van de apps tegen afleiding. Er zijn diverse apps die je hierbij helpen. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je tijdens het autorijden niet gebeld kunt worden.
 • Zet je telefoon uit en stop ‘m weg.
 • Installeer een car-kit in de auto zodat je handsfree kunt telefoneren.
 • Stoor anderen, waarvan je weet dat ze onderweg zijn, niet met social media berichten. Als je het beste met elkaar voor hebt, app je niet wanneer de ander rijdt.​​​​
 • Kijk voor meer handige tips op mono.nl.​​​​

Wat zegt de wet ?
Een mobiele telefoon vasthouden is verboden voor bestuurders van motorvoertuigen. Vanaf 1 juli 2019 geldt dit verbod voor bestuurders van alle voertuigen, dus ook voor fietsers. De boete is € 240,- en voor fietsers wordt dit € 95,-.

Overtreding of niet?
Als je met de auto of een ander motorvoertuig stilstaat (bijvoorbeeld voor een verkeerslicht of in de file), dan mag je de telefoon vasthouden en gebruiken. Je bent dan niet aan het rijden. Maar als het voertuig in beweging komt en je houdt de telefoon nog vast, dan is er sprake van ‘rijden’ en kan je een bekeuring krijgen. Dus ook als je net optrekt of langzaam vooruit gaat in een file.

Een mobiele telefoon bedienen, terwijl die in een houder staat, mag wel. Er is dan geen sprake van vasthouden, maar van handsfree gebruik. Leidt het bedienen van de telefoon tot gevaarlijk weggedrag, dan kan je een bekeuring krijgen op grond van het algemene gevaarsartikel in de verkeersregelgeving (artikel 5 van de Wegenverkeerswet).

Tips voor de grote voorjaars-auto-schoonmaak

Krijgt uw auto genoeg aandacht? Het voorjaar is een mooi moment om uw auto eens flink te vertroetelen met een grote schoonmaakbeurt! Het wassen, zuigen, oppoetsen en verfrissen vindt hij fantastisch. Hierbij een aantal tips om met uw bolide weer tip top over de boulevard te rijden.

Tips voor het interieur
Begin eerst met het verwijderen van alle losse overtollige troep. Pak een vuilniszak en verwijder al het afval uit de auto.
Daarna het interieur uitzuigen. Vloermatten uitkloppen en de bekleding grondig met de stofzuiger bewerken. Denk om de naadjes in de bekleding. Vergeet zeker de kofferbakruimte niet!
Het dashboard en de panelen geeft u hun glans weer terug met behulp van een busje cockpitspray. Het zal er nu weer als nieuw uitzien.
Wilt u dat het interieur ook weer als nieuw ruikt, dan deze tip: er bestaan luchtverfrissers met ledergeur. Niets lekkerder dan de geur van een pas gekochte, bijna nieuwe auto.

Tips voor het exterieur
Nu we de binnenkant hebben behandeld, is het tijd voor de buitenkant. Dan staat u direct voor de volgende keuze:
‘Ga ik naar de wasstraat of was ik hem met de hand?’ De meeste moderne wasstraten zijn inmiddels voorzien van een zeemsysteem; dit voorkomt krassen. Als u druk bent en weinig tijd heeft is dat een prima oplossing.
Wilt u de auto met de hand wassen? Daar wordt-ie het beste schoon van en glimt hij het mooiste van. Maar hoe doet u dat nou echt goed? Hier een stappenplan:

– Spuit de voorzijde in met insectenreiniger en laat het spul even inwerken.
– Spuit de auto af met een hogedrukspuit; de insecten zullen verdwijnen.
– Maak de velgen schoon met speciale velgenreiniger. Gebruik eventueel een schilderskwast om de reiniger goed te verdelen.
– Was de rest van de auto met een hogedrukreiniger. Houd een veilige afstand, zo’n 20 centimeter, om de lak niet onnodig te beschadigen.
– Nu heeft u de ouderwetse emmer met shampoo nodig. Gebruik een grote zachte spons. Was de auto in de lengte, hiermee voorkom je z.g.n. spinraggen.
– Spoel de auto af met de hogedrukreiniger.
– Droogzemen met een klein beetje azijn in het water voor het ontkalken. Daardoor kunt u zemen zonder kalkresten achter te laten op de lak.
– Gebruik glasreiniger op alcoholbasis. Ook hier geldt: reinig de ruiten in de lengte. Met een droge doek wrijft u de ruiten droog.

Hars of vogelpoepvlekken
Komt u tijdens het wassen vlekken tegen als hars of gedroogde vogelpoep? Dep de harsplek met een beetje brandspiritus. U haalt de hars dan zo weg. Vogelpoep? Pak een stukje wc-papier, leg dat op de besmeurde lak en maak het papier goed nat met (warm) water. Na het enkele minuten te hebben laten weken, kunt u de vogelpoep gemakkelijk verwijderen.

Uw auto zal er nu weer uitzien als nieuw. Vaker en op tijd wassen voorkomt de groene aanslag op de rubbers!

Voorkom dat de accu u in de steek laat

Nu de eerste vrieskou ons land heeft bereikt, betekent dit dat buitenstaande auto’s in goede conditie moeten zijn. De accu is misschien wel het meest cruciale onderdeel.
Een accu heeft een levensduur van ongeveer 4 tot 6 jaar en zal dus niet eeuwig blijven werken. Vooral in de winter is de kans op een kapotte/lege accu groot. Onder het vriespunt levert hij nog maar tweederde van zijn capaciteit. Met deze tips geeft u de accu een goede levensduur.

Controleer de accu
Voorkomen is beter dan genezen, controleer de accu dan ook regelmatig. Met een spanningsmeter checkt u of er nog genoeg spanning op staat. Bij een draaiende motor is een spanning van ongeveer 14 volt gewenst. Is de waarde veel lager, dan is de kans groot dat er iets mis is met de dynamo of accu. Controleer ook de leeftijd van het zwarte kistje: accu’s ouder dan 4 jaar begeven zich in de gevarenzone.

Onderhoud de accu
Zorg ervoor dat de accu goed schoon en droog blijft. Dat voorkomt lekken en verlengt de levensduur. Wanneer de accu voorzien is van loodzuur, is deze vaak onderhoudsvrij. Toch is het handig om elk jaar even het vloeistofniveau te checken, net zoals u dat met de olie doet. Bijvullen of controleren kan indien nodig bij Autobedrijf de Rooy. Helaas zijn niet alle accu’s te openen, in dat geval is vervangen de enige remedie.

Vermijd korte ritten
Ritjes korten dan een half uur zijn niet goed voor de accu. Voor die tijd komt de accu namelijk niet op bedrijfstemperatuur en is opladen nog niet, of slechts beperkt mogelijk. Auto’s die veel kleine afstanden rijden laden de accu dan ook maar nauwelijks bij. Dat gaat op den duur voor problemen zorgen.

Doe een warming-up
Het klinkt bizar maar gezonde accu’s leven langer met ochtendgymnastiek. Als u voor het starten de autolampen even drie minuten laat branden zal de accu zich al lekker in het zweet werken. Doordat-ie zo op bedrijfstemperatuur komt, zal er een hogere startstroom geleverd kunnen worden en treed er minder slijtage op.

Zet het start-stop systeem uit
Een start-stop systeem vraagt veel van de accu. Bij elke start moet er weer een piekspanning geleverd worden. Ondanks dat auto’s met dit systeem een accu hebben die er op berekend is, kunt u het in de winter maar beter uitzetten. Veel start-stop systemen doen dit uit zichzelf, anders kunt u het altijd handmatig doen.

Hang de accu aan de lader
Gaat u de auto voor lange tijd niet gebruiken? Hang de accu dan aan een druppellader. Zo voorkomt u dat hij leegloopt en daardoor kapot gaat. Ook als u veel korte ritten rijdt of vaker met de fiets gaat is het handig de accu af en toe eens bij te laden met een lader. Uw auto binnen parkeren is natuurlijk altijd goed, zo krijgt kou helemaal geen vat op de accu.

Wilt u weten hoe de staat van de accu van uw auto is? Kom dan bij ons langs.

Autonome taxidienst in Phoenix

Waymo, een dochterbedrijf van Google, heeft in Phoenix zijn autonome taxidienst opengesteld voor publiek. Er zijn nog wel enkele mitsen en maren: zo zit er nog steeds iemand achter het stuur om het zelfrijdende voertuig in de gaten te houden. Gister werd de taxidienst in Phoenix gelanceerd. Dat gebeurde nadat Waymo er al ruim een jaar testrondjes had afgelegd.

Toeloop voorkomen
Ondanks die lange testtijd neemt Waymo het zekere voor het onzekere: er zit achter het stuur nog een Waymo-medewerker die de verrichtingen van de auto in de gaten houdt. Bovendien kunnen voorlopig alleen reizigers van de taxidienst gebruik maken die al eerder met testprogramma’s hebben meegedaan. Een van de redenen die Waymo aanvoert is dat de dienst nu nog over een beperkt aantal voertuigen beschikt, en het bedrijf wil een stormloop voorkomen. Op termijn zal de dienst voor een breder publiek beschikbaar komen.

Vaste in- en uitstappunten
Wie een taxi wil bestellen gebruikt daarvoor de Waymo One-app. Je geeft de plek aan waar je wilt instappen, je bestemming, en de app noemt de waarschijnlijke prijs en tijd van aankomst. De taxi werkt met voorgeselecteerde in- en uitstappunten, maar gebruikers kunnen daarvan afwijken, tegen extra kosten.

De taxi rijdt in een aantal buitenwijken van Phoenix. Daar wonen in totaal een miljoen mensen – de hele agglomeratie telt ruim vier miljoen inwoners – en onder meer de Arizona State University en chipfabrikant Intel zijn er gevestigd. De keuze voor de stad is onder meer ingegeven door de soepele regelgeving voor zelfrijdende voertuigen in Arizona.

Hoe ver is de techniek?
Passagiers zitten achterin het voertuig. Ze kunnen via knoppen aan het plafond de auto starten of de centrale van de taxidienst bellen. Dat laatste komt van pas wanneer er geen Waymo-medewerker meer in het voertuig zit. Een videoscherm geeft informatie over de voortgang van de rit: aan de hand van een kaart, of door te laten zien hoe het voertuig zijn medeweggebruikers waarneemt. Passagiers kunnen zo op het scherm zien dat het voertuig bijvoorbeeld stopt voor een overstekende voetganger.

Wat bij de lancering van de taxidienst de meeste vragen oproept is waarom er nog steeds een medewerker aanwezig is die het voertuig in de gaten houdt. Is het om de veiligheid maximaal te waarborgen, en in de beginfase op double safe te spelen? Eerder dit jaar verbood Arizona concurrent Uber om nog verder met zijn zelfrijdende taxi te experimenteren na een fataal ongeluk. Of is de zelfrijdende technologie toch minder ver gevorderd dan gehoopt? Waymo laat zich er niet over uit. De komende maanden zal moeten blijken welke van de twee het is.

GTL diesel voor watersport: ook beter voor de motor van uw auto?

In diverse havens in Friesland en enkele daarbuiten kunt u tegenwoordig een nieuwe dieselsoort tanken: GTL diesel. Volgens de makers, Salland Olie uit Kampen, heeft GTL veel voordelen. Het is een milieuvriendelijke brandstof met een efficiëntere verbranding en een minimale uitstoot van schadelijke stoffen.

GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Het produceren van GTL gaat volgens het zogenaamde Fischer-Tropsch-procedé. Een systeem uit de jaren twintig van de vorige eeuw dat van aardgas een zeer zuivere diesel maakt: een ultra schone brandstof.

Volgens Salland Olie verbrandt GTL efficiënter dan gewone diesel en is de uitstoot van schadelijke stoffen (o.a. stikstoffen, fijnstof en roet) minimaal. GTL bevat nagenoeg geen zwavel, waardoor voertuigen die op GTL rijden niet langer een nare lucht hebben hangen in en om het voertuig. Ook de verbranding van GTL is veel schoner. Dat betekent dat motorcomponenten zoals kleppen, injectoren en cilinders minder last hebben van vervuiling en minder verkolen. Gevolg: minder motorslijtage en een langere levensduur van uw motor. Ander voordeel is dat GTL een hoge centaan-waarde kent. Die hoge waarde zegt iets over de gunstige bruikbaarheid van GTL. Zo geeft GTL een betere en voordeligere koud-start.